Galeria

Galeria 3

E enjte, 12 Janar, 2023

Galeria 2

E enjte, 12 Janar, 2023

Shpallje/Konkurse

Vendimi për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën Suvatues

Vendimi për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën Suvatues të konkursit të brendshëm  i shpallur me dt 17.08.2023 nr prot 757/23:...

Më shumë

Vendimi për përzgjedhjen e kandidatëve për poziten Elektricist

Vendimi për përzgjedhjen e kandidatëve për poziten Elektricist të konkursit të jashtëm i shpallur me dt 16.08.2023 nr prot 748/23:...

Më shumë

Rezultatet preliminare të testit me shkrim për poziten: Elektricist

-Kandidatët e suksesshëm (që kanë marrë 50% e më tepër të totalit të pikëve ) do të ftohen në intervist...

Më shumë