Konkurs pune

Ndërmarrja Publike Lokale “Kastrioti” Sh.A – Obiliq, shpall konkurs për këto pozita:
Punëtor për Mirëmbajtjen e Mjedisit.
Punëtor në drejtorin operative (Kordinator).
Bashkëpunëtor profesional për qështje ligjore.
Zyrtar u burimeve njerzore.
Punëtor fizik për punë të reja (Sigurim në objektin e NPL KASTRIOTI SH.A.)
Punëtor i IT.
Shofer Kategoria B.

Shkarko konkursin në gjuhën shqipe: https://bit.ly/3XjrtOB
Shkarko konkursin në gjuhën serbe: https://bit.ly/3IUdNoV
Shkarko aplikacionin në gjuhën shqipe: https://bit.ly/3QNvJU5
Shkarko aplikacionin në gjuhën serbe: https://bit.ly/3XjHOD5

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 17.01.2023 – 05.02.2023.

Procedurat e aplikimit janë të thjeshta. Dokumentet që nevojiten janë:
• Formulari i plotësuar i aplikimit,
• Dëshminë e kualifikimit – shkollimit,
• Kopjen e letërnjoftimit,
• Dëshminë për përvojën e punës (nëse kërkohet), bashkangjitur listën e Trustit pensional,
• Certifikatën e cila dëshmon që nuk është duke u hetuar (jo më e vjetër se 6 muaj).

Aplikacionet duhet të dorëzohen vetëm në formë elektronike përmes e-mail adresës [email protected]