Lista e kandidatëve që e kanë kaluar testin me shkrim – Pozita Punëtorë fizik (Pastrues) datë 12/06/2024

Lista e kandidatëve që e kanë kaluar testin me shkrim – Pozita Punëtorë fizik (Pastrues) sipas konkursit publik të shpallur me datën 07/05/2024 me nr. protokolli 599/24.

Njësia e burimeve njerëzore e NPL”Kastrioti” Sh.A ju njofton se me datë 12/06/2024 është bërë vlerësimi i testeve me shkrim  për pozitën Punëtorë fizik (Pastrues) sipas konkursit publik të shpallur me datën 07/05/2024 me nr. protokolli 599/24, si dhe në bazë të Raportit të Punës së  vlerësimit të testeve të datës 12/06/2024 me nr. Protokolli 787/24  nga Komisioni Vlerësues, Njësia e burimeve njerëzore, shpall emrat në listën  e ngushtë siç vijon:

Nr. Emri Mbiemri Pikët e testit me shkrim
1 Bluanda Nasufi 74 pikë
2 Halime Shala 68.5 pikë

 

Shkarko Listen