Lista e kandidatëve që e kanë kaluar testin me shkrim – Pozita Punëtorë për Mirëmbajtje të Mjedisit

Lista e kandidatëve që e kanë kaluar testin me shkrim – Pozita Punetor per Mirembajtje te Mjedisit sipas konkursit publik të shpallur me datën 31/05/2024 me nr. protokolli 731/24.

Njësia e burimeve njerëzore e NPL”Kastrioti” Sh.A ju njofton se me datë 28/06/2024 është bërë vlerësimi i testeve me shkrim  për pozitën Punëtorë per Mirembajtje te Mjedisit (pune dhe detyra specifike)  sipas konkursit publik të shpallur me datën 31/05/2024 me nr. protokolli 731/24, si dhe në bazë të Raportit të Punës së  vlerësimit të testeve të datës 01/07/2024 me nr. Protokolli 915/24  nga Komisioni Vlerësues, Njësia e burimeve njerëzore, shpall emrat në listën  e ngushtë siç vijon:

Lista e kndidateve qe e kane kaluar testin me shkrim Pozita Punetore per Mirembajtje te Mjedisit