Lista e kandidatëve qe i plotesojne kriteret per konkursin e dt: 07.04.2023

Lista e kandidatëve që i plotsojnë kriteret për pozitat :
– Zyrtar Ligjor
-Zyrtar i Burimeve Njerëzore
– Mirēmbajtje të mjedisit
– Shofer – kategoria c
– Punetor i Autoparkut
-Punetor fizik per pune te reja (sigurim i objekti te ndermarrjes)

Shkarko: Listen e kandidatëve që i plotesojne kriteret


Rezultatet preliminare të testit me shkrim për pozitat:

-Punëtorë për mirëmbajtjen e mjedisit,
-Punëtore fizik për punë të reja (roje e objektit NPL Kastrioti),
-Shofer Kategoria C,
-Punëtor i Autoparkut
-Zyrtar Ligjor
-Burime Njerëzore
Kandidatët e suksesshëm (që kanë marrë 50% e më tepër të totalit të pikëve ) do të ftohen në intervist verbale ( me gojë).

-Njoftimi do të bëhet përmes e-mailit, nr mobil, si dhe tabelës së shpalljes publike në NPL “Kastrioti” Sh.A