Procedurat e Konkursit për pozitën elektricist :

          Kandidati-ja për këto pozita duhet t’i dorëzojnë këto dëshmi:

·         Aplikacioni,

·         Dëshminë e kualifikimit (diploma e shkollës së mesme)

·         Kopjen e letërnjoftimit,

·         Çertifikatën e cila dëshmon që nuk është i/e dënuar ( jo më e vjetër se 6 muaj),

·         Dëshminë e provoje së punës (trusti)

 

Dokumente e kompletuara duhet të dorëzohen përmes e-mailit zyrtar:

konkursetnplkastrioti@gmail.com

Konkursi është i hapur nga data 16.08.2023 deri me 30.08.2023

Konkursi shqip

Formulari-per-aplikim-ne-NPL-Kastrioti_2023 (3) (1)

Konkursi Serbisht

Formulari-per-aplikim ne NPL-Kastrioti-SRB