Konkurs për pozitat Kryeshef Ekzekutiv dhe Zyrtar Kryesor Financiar dhe të Thesarit

Ndërmarrja Publike Lokale “Kastrioti” Sh.A Obiliq shpall konkurs për këto  dy (2) pozita:

  • Kryeshef Ekzekutiv
  • Zyrtar Kryesor Financiar dhe të Thesarit,

 

Konkursi mbete i hapur nga data 01.07.2023 deri me 30.07.2023

 

Kandidati-ja për këto pozita duhet t’i dorëzojnë këto dëshmi:

  • CV,
  • Kopjen e letërnjoftimit
  • Letër Motivuese,
  • Dëshminë e kualifikimit,
  • Dëshminë për përvojën e punë, bashkangjitur listën e Trustit pensional,
  • Certifikatën e cila dëshmon që nuk është i/e dënuar ( jo më e vjetër se 6 muaj),
  • Dëshmitë e përgatitjes profesionale

 

 

 

Dokumentet duhet të dorëzohen vetëm në formë elektronike përmes e-mail adresës:

[email protected] Konkurs per Zyrtar financiar Shqip Konkursi per Kryeshef serbisht Konkursi per Kryeshef Shqip Konkurs per Zyrtar financiar Serbisht