Konkurs pune

Ndërmarrja Publike Lokale Kastrioti Sh.A Obiliq shpall konkurs për këto pozita:

  • Punëtor për Mirëmbajtje të Mjedisit
  • Bashkëpunëtor profesional për çështje ligjore,
  • Zyrtar i burimeve njerëzore
  • Punëtor fizik për punë të reja (Sigurim në objektin e NPL Kastrioti Sh.A)
  • Shofer kategoria C
  • Punëtor i autoparkut të Ndërmarrjes

Konkursi mbete i hapur nga data 07.04.2023 deri me 21.04.2023

Procedura e Aplikimit janë të thjeshta, ku për çdo pozitë kriteret e kërkuara ndodhen
brenda shkarkimit të konkursit për aplikim, ku janë të publikuara në webfaqen
www.nplkastrioti.com

Aplikacionet duhet të dorëzohen vetëm në formë elektronike përmes e-mail adresës:
[email protected]

SHKARKONI FORMULARËT:

Formulari per aplikim ne NPL Kastrioti

Formulari-per-aplikim-ne-NPL-Kastrioti-SRB

KONKURSET:

Konkursi Shqip

Konkursi Serbisht