Ndërmarrja Publike Lokale Kastrioti Sh.A Obiliq shpall konkurs Punëtor për Mirëmbajtje të Mjedisit (10)

Ndërmarrja Publike Lokale Kastrioti Sh.A Obiliq shpall konkurs për këto pozita:

Ndërmarrja Publike Lokale Kastrioti Sh.A Obiliq shpall konkurs për këto pozita:

  • Punëtor për Mirëmbajtje të Mjedisit

Konkursi mbete i hapur nga data 31.05.2024 deri me 14.06.2024

Procedura e Aplikimit janë të thjeshta, ku për çdo pozitë kriteret e kërkuara ndodhen
brenda shkarkimit të konkursit për aplikim, ku janë të publikuara në webfaqen
www.nplkastrioti.com

Aplikacionet duhet të dorëzohen vetëm në formë elektronike përmes e-mail adresës:
[email protected]

SHKARKONI FORMULARËT:

Formulari per aplikim ne NPL Kastrioti-Shqip

Formulari per aplikim ne NPL Kastrioti-Serbisht

KONKURSET:

Konkurs për punë dhe detyra specifike Serbisht

Konkurs për punë dhe detyra specifike Shqip