Rezultatet preliminare të testit me shkrim për pozitat: -Punëtorë fizik (Pastrues/e) -Punëtorë për mirëmbajtjen e mjedisit, -Punëtore fizik për punë të reja (sigurim i objektit të ndërmarrjes)

Rezultatet preliminare të testit me shkrim për pozitat: 

-Punëtorë fizik (Pastrues/e)

-Punëtorë për mirëmbajtjen e mjedisit,

-Punëtore fizik për punë të reja (sigurim i objektit të ndërmarrjes)

Kandidatët e suksesshëm (që kanë marrë 50% e më tepër të totalit të pikëve ) do të ftohen në intervist verbale ( me gojë).

-Njoftimi do të bëhet përmes e-mailit, nr mobil, si dhe tabelës së shpalljes publike në NPL “Kastrioti” Sh.A

Lista e testit me shkrim Konkursi i jashtem