Ndërmarrja Publike Lokale Kastrioti Sh.A Obiliq shpall konkurs për këto pozita:

Ndërmarrja Publike Lokale Kastrioti Sh.A Obiliq shpall konkurs për këto pozita:

  • Punëtor për Mirëmbajtje të Mjedisit
  • Punëtor fizik (Pastrues)

Konkursi mbete i hapur nga data 15.12.2023 deri me 30.12.2023

Procedura e Aplikimit janë të thjeshta, ku për çdo pozitë kriteret e kërkuara ndodhen
brenda shkarkimit të konkursit për aplikim, ku janë të publikuara në webfaqen
www.nplkastrioti.com

Aplikacionet duhet të dorëzohen vetëm në formë elektronike përmes e-mail adresës:
[email protected]

SHKARKONI FORMULARËT:

Formulari per aplikim ne NPL Kastrioti-Shqip

Formulari per aplikim ne NPL Kastrioti-Serbisht

KONKURSET:

konkurs punetore mjedisi

Punetore mjedisi -serbisht

 

Punetore fizik -pastrues

Punetore fizik-pastrues-serbisht