Ndërmarrja Publike Lokale Kastrioti Sh.A Obiliq shpall konkurs për Punëtor fizik (Pastrues)

Ndërmarrja Publike Lokale Kastrioti Sh.A Obiliq shpall konkurs për këto pozita:

Punëtor fizik (Pastrues) – 2 Pozita

Konkursi mbete i hapur nga data 07.05.2024 deri me 22.05.2024

Procedura e Aplikimit janë të thjeshta, ku për çdo pozitë kriteret e kërkuara ndodhen
brenda shkarkimit të konkursit për aplikim, ku janë të publikuara në webfaqen
www.nplkastrioti.com

Aplikacionet duhet të dorëzohen vetëm në formë elektronike përmes e-mail adresës:
[email protected]

SHKARKONI FORMULARËT:

Formulari per aplikim ne NPL Kastrioti-Shqip

Formulari per aplikim ne NPL Kastrioti-Serbisht

KONKURSET:

Konkurs Punetor Fizik (Pastrues) – Gjuha Shqipe

Konkurs Punetor Fizik (Pastrues) – Gjuha Serbe